UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia grupowe pracowników i rodziny lub polisy indywidualne

W jednej firmie spotykają się bardzo różni ludzie. Mają różne życiorysy, marzenia i potrzeby. Dlatego proponujemy kompleksową odpowiedź na potrzeby Twoje, Twoich pracowników i ich rodzin. Każdego dnia zapewniamy spokój milionom Polaków. Wiemy, jak ważne jest wsparcie w każdej sytuacji.

Jeśli chcesz skomponować indywidualną polisę, przedstawimy Ci pełną gamę możliwości!

W bukiecie finansów polisa na życie i zdrowie to ważny element. W trudnym czasie świadczenia od kilkunastu do kilkuset a nawet kilku milionów zł, pozwolą na zabezpieczenie Twoich potrzeb  lub zapewnią godziwą przyszłość dla Twoich Bliskich!

Polisa na wypadek

W każdej firmie może się zdarzyć śmiertelny wypadek – nawet w drodze do pracy. Dlatego warto wybrać ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem przy pracy lub wypadkiem komunikacyjnym.

Nieszczęśliwy wypadek lub choroba może na zawsze zmienić Twoje życie. Dlatego warto pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym na wypadek utraty sprawności w życiu codziennym.

Zdrowie jest najcenniejszą wartością – z naszym ubezpieczeniem zdrowotnym możemy pomóc Ci je chronić.

Wypadek drogowy lub w pracy może przydarzyć się każdemu. W takiej sytuacji dobrze mieć szybki dostęp do lekarzy, badań i rehabilitacji.

 • Utrata sprawności w życiu codziennym – wypłacimy świadczenie w przypadku trwałej utraty jednej ze zdolności: widzenia, słyszenia, mówienia lub 2 spośród 8 sprawności: chodzenia, wchodzenia po schodach, stania, schylania się lub klękania, podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, siedzenia, sprawności obu rąk, sprawności kończyny górnej.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – wypłacamy świadczenie (za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), gdy po rehabilitacji ubezpieczony nie wróci do pełni zdrowia.
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany krwotokiem śródmózgowym albo zawałem serca – wypłacamy świadczenie (za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu), gdy po rehabilitacji ubezpieczony nie wróci do pełni zdrowia.
 • Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji – wypłacamy świadczenie, gdy ubezpieczony zostaje uznany za niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku.
 • Złamanie kości – wypłacamy świadczenie, gdy ubezpieczony złamie sobie kość.

Pieniądze na okres choroby

Nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości nie zachorujemy na ciężką chorobę. W takiej sytuacji lepiej nie martwić się o pieniądze i dostęp do leczenia.

Po leczeniu w szpitalu, leczeniu specjalistycznym lub operacji chirurgicznej często konieczna jest rekonwalescencja i rehabilitacja. Powrót do pracy jeszcze przez jakiś czas nie jest możliwy. O odpowiednim zabezpieczeniu finansowym warto pomyśleć wcześniej.

Czasami po urazach ciężko wrócić do wykonywanego zawodu. Już teraz pomyśl, co zrobisz w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Możesz liczyć na wsparcie finansowe, jeśli z powodu choroby lub wypadku będziesz niezdolny do pracy lub normalnego funkcjonowania.

Nikt nie planuje choroby ani wydatków z nią związanych. Na szczęście, dzięki ubezpieczeniu lekowemu, możesz taniej kupić leki.

 • chorób układu krążenia: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych – by-pass, wada serca, choroba aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej,
 • chorób układu nerwowego: udar, choroba Parkinsona, choroba neuronu ruchowego, stwardnienie rozsiane,
 • nowotworów złośliwych i oponiaków.

Dostęp do prywatnej opieki medycznej ubezpieczony otrzymuje już w pierwszych dniach po diagnozie. Podczas całego procesu leczenia wsparcia ubezpieczonemu i jego rodzinie udziela nasz Opiekun. Funkcję Opiekuna pełnią pracownicy Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Fundacji Wygrajmy Zdrowie.

Wsparcie po pobycie w szpitalu i operacji

 • Leczenie szpitalne – wypłacamy określoną kwotę za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem, że pobyt ten trwał dłużej niż 3 dni.

Świadczenie wypłacamy za maks. 90 dni pobytu w szpitalu w ciągu roku polisowego.

Karta apteczna – jeśli ubezpieczony leczył się w szpitalu, otrzymuje od nas Kartę apteczną, która uprawnia do zakupu w aptece dowolnych produktów o określonej wartości.

 • Leczenie szpitalne Plus – oprócz świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego wypłacamy dodatkową kwotę, jeżeli pobyt w szpitalu był spowodowany:
 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • wypadkiem przy pracy,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • zawałem

Leczenie zagranicą - 2 mln EURO zł na ciężką chorobę!

Leczenie szpitalne w przypadku ciężkich chorób wymaga nadzwyczajnych środków – jeśli zachorujesz na ciężką chorobę nowotworową, układu krążenia, wymagasz przeszczepu –  wyleczymy Cię do 2  mln Euro w wybranej europejskiej Klinice –   z przelotem, hotelem, tłumaczem 100 Euro kieszonkowego dziennie, osobą towarxzyszącą i pełne wsparcie kliniki!

Pieniądze dla małżonka / partnerów

Ubezpieczeniem możesz objąć także swojego małżonka. Zapewnij mu poczucie bezpieczeństwa.

W razie problemów zdrowotnych dziecka warto mieć wsparcie, które pozwoli skupić się na powrocie do zdrowia i nie myśleć o związanych z tym wydatkach. Możemy zapewnić pomoc finansową i prywatną opiekę medyczną m. in. w razie ciężkiej choroby dziecka czy następstw nieszczęśliwego wypadku.

 • Ciężka choroba małżonka – wypłacamy świadczenie w przypadku takich chorób jak np.: nowotwór, zawał serca, stwardnienie rozsiane, udar mózgu, borelioza, utrata wzroku, utrata słuchu, sepsa, gruźlica. Kwota świadczenia za każdą chorobę jest taka sama.

Do wyboru są 4 warianty, które różnią się liczbą chorób (od 17 do 36), od których można się ubezpieczyć.

Pieniądze dla Bliskich

Ciężko jest pożegnać swoich bliskich. W takiej chwili lepiej nie myśleć o pieniądzach. Dzięki ubezpieczeniu otrzymasz od nas pomoc finansową.

Jeśli zachorujesz albo będziesz mieć wypadek, może być Ci trudno zadbać o dom i rodzinę. Możesz wtedy liczyć na nasze usługi assistance.

Ochrona dla dzieci

 • Urodzenie dziecka – wypłacamy świadczenie za urodzenie się dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się martwe, wypłacamy podwójne świadczenie.
 • Ciężka choroba dziecka – wypłacamy świadczenie, jeżeli u dziecka wystąpi jedna z 26 chorób objętych ubezpieczeniem (m.in. nowotwór złośliwy, sepsa, neuroborelioza). Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o usługi medyczne (konsultacje u specjalistów, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne) w prywatnych placówkach medycznych.
 • Leczenie szpitalne dziecka – wypłacamy określoną kwotę za każdy dzień pobytu w szpitalu spowodowany chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem, jeśli pobyt ten trwał dłużej niż 3 dni. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o usługi medyczne (wizyty u specjalistów, badania laboratoryjne, zabiegi ambulatoryjne) w prywatnych placówkach medycznych.

Uszczerbek na zdrowiu dziecka spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem – wypłacamy świadczenie jeśli dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o usługi medyczne (konsultacje u specjalistów i zabiegi rehabilitacyjne) w prywatnych placówkach medycznych.

Chcesz ofertę? Wyślij dane do wyceny ubezpieczenia:

Czas na Twoje benefity!

Sprawdź naszą ofertę.